កញ្ចប់សុខភាព និងប្រូម៉ូសិន

កញ្ចប់សុខភាព

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ

·        ការពិនិត្យរាង្គកាយទូទៅ

·        គ្រាប់ឈាម

·        ជាតិស្ករ

·        មុខងារតំរងនោម

·        មុខងារថ្លើម

·        ជាតិអាស៊ីត

·        ជាតិខ្លាញ់

·        មេរោគថ្លើមប្រភេទ B,C

·        ទឹកនោម

·        លាមក

·        ការថតសួតដោយកាំរស្មីX (ថតសួត)

·        វាស់ចង្វាក់បេះដូង

 

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

·        ការពិនិត្យរាង្គកាយ

·        គ្រាប់ឈាម

·        មេរោគថ្លើមប្រភេទ B,C

·        ពិនិត្យកាមរោគ

·        មេរោគអេដស៍

·        Toxoplasmosis LgG

·        Rubella LgG

·        របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាព

 

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពបេះដូង

យើងមានម៉ាស៊ីនស្រេ្តសតេស្ត (Stress Tests) ម៉ាស៊ីនអ៊ីខេជី (EKG) ម៉ាស៊ីនអេកូបេះដូង និងជួបពិគ្រោះជាមួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍។​​

យើងមានទទួលធ្វើតេស្តច្រើនប្រភេទ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាជំងឺដូចខាងក្រោមនេះ:

·        ជំងឺទឹកនោមផ្អែម

·        ជំងឺលើសសំពាធឈាម

·        ជំងឺបេះដូង

·        ចង្វាក់បេះដូងដើរមិនទៀងទាត់

·        ជំងឺធាត់

·        ប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺគាំងបេះដូង

 

កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពបុគ្គលិកមុនចូលធ្វើការងារ

·        វាស់ចង្វាក់បេះដូង

·        ថតសួត

·        រលាកថ្លើម

·        អង់ទីគ័រថ្លើមប្រភេទ B

·        មេរោគថ្លើមប្រភេទC

·        មេរោគថ្លើមប្រភេទ B

·        មុខងារថ្លើម

·        ការពិនិត្យទៅលើ ច្រមុះ ត្រចៀក និងបំពង់ក

·        ការធ្វើតេស្តគំហើញភ្នែក

·        មេរោគអេដស៍

·        Blood test CBC

·        ការពិនិត្យទៅលើ ចង្កេះ ជង្គង់ និងឆ្អឹងចង្កេះ

·        លិខិតបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្រ្ត

·        Consultations Personnel Stagiares (D F)

·        ការពិនិត្យរាង្គកាយទូទៅ

 

កញ្ចប់ពិនិត្យលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ

·        ការធ្វើសុងតាមពោះវៀនធំ

·        ការធ្វើសុងក្រពះ

 

កញ្ចប់ប៉្រូមូសិន ស៊ីលវើកាត (Silver Card)

លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ 365$ សំរាប់កាតស៊ីលវើមួយ​ នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍

លើការពិនិត្យនិងព្យាបាលសំរាប់ផ្នែក OPD​។ កាតនេះសុពលភាពមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីថ្ងៃជាវ។

 

កញ្ចប់ប៉្រូមូសិន ហ្គោលកាត (Gold Card)

លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ 365$ សរាប់កាតហ្គោលមួយ នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ

លើសេវាដូចជា: បញ្ចុះតំលៃ 50%​ ទៅលើបន្ទប់ និង 20% ទៅលើការពិនិត្យតាមដាន រួមទាំងឱសថ

និងសំភារះប្រើប្រាស់នានា និង 20%ទៀតលើថ្លៃវេជ្ជបណ្ឌិត។

កាតនេះមានសុពលភាពមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីថ្ងៃជាវ។


ជីវៈប្រវត្តិវជ្ជបណ្ឌិត

 • Sophareine Samphon
 • Chantha Hor
 • Rathvirak Niv
 • Sophearachna Ravuth
 • Ratana Kea
 • Mala Ngy
 • Kimdany Sam Ang
 • Kongdany Chea
 • Pros Ly
 • Sopheap Bou
 • Sengleap Men
 • Vannarith Kao
 • Sokchann Khan
 • Marineth Sok
 • Koung Sok
 • Oy Heang
 • Libertine Man
 • Sovutha Sun
 • Heng Sok
 • Solina Say
 • Solinina Kong
 • Ratha Mlis
 • Chhiv Ieng Ly
 • Pisey Pen
 • Cheng Niep Ou
 • Borang Mao
 • Sopheak Mak
 • Sokuntheavy Ly
 • Chanmoniroth Lim
 • Phearith Lek
 • Rerksa Prak
 • Sina Ry
 • Chanlina Vong
 • Chantheary Vann
 • Sovannaroth Ty
 • Chanseiha Thoeurng
 • Pichnissay Tim
 • Tholyta Thai
 • Ratha Soum
 • Gaetan Khim
 • Pagna Kep
 • Vanna Keo
 • Sophanna Heng
 • Sokchan Sim
 • Thong Phe
 • Tola Hok
 • Leakhena Som